Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng

  phần mềm kế toán xây dựng

 • Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành.
 • Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ...

  Phần mềm kế toán DMS Accounting luôn được cập nhật theo quyết định mới nhất của bộ tài chính, với các báo cáo theo đúng quy định và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

 • Nghiệp vụ cơ bản:
 • - Kế toán tiền mặt - Kế toán tiền gửi ngân hàng:
 • - Kế toán bán hàng & công nợ phải thu

  - Kế toán mua hàng & công nợ phải trả

  - Kế toán hàng tồn kho

  - Kế toán TSCĐ

  - Kế toán CCDC & chi phí phân bổ

  - Kế toán chi phí – giá thành

  - Kế toán tổng hợp

  - Các nghiệp vụ kế toán khác

  - Chức năng hệ thống & phân quyền sử dụng

  Báo cáo:
 • - Báo cáo quản trị
 • - Báo cáo hàng tồn kho

  - Báo cáo bán hàng

  - Báo cáo tài chính

  - Báo cáo thuế

  - Báo cáo TSCĐ, CCDC & chi phí phân bổ

  - Báo cáo chi phí

  - Sổ sách kế toán

  - Báo cáo giá thành sản phẩm

  - Báo cáo khác

 • Điểm nỗi bật của DMS Accounting
 • + Là sản phẩm được thiết kế riêng cho lĩnh vực xây dựng, xây lắp, tư vấn công trình

  + Có đầy đủ các sổ từ chi tiết đến tổng hợp về đối tượng công nợ, công trình, hợp đồng, dự án.

  + Báo cáo phân tích giá thành theo vật tư, nhân công, chi phí khác.

  + Khả năng phục hồi dữ liệu đã xoá. Truy vết chỉnh sửa chứng từ dễ dàng.

  + Hàng tháng, tự động kết chuyển doanh thu - chi phí theo từng khoản mục chi tiết được mở

  + Báo cáo tài chính hoàn toàn tự động. Mỗi báo cáo đều có phần thiết lập công thức tính toán cho người dùng tự điều chỉnh theo sự thay đổi của Bộ Tài chính

  + Tích hợp chức năng chấm công, tính lương, trích BHXH-BHYT và in bảng lương hàng tháng cho nhân viên

  + Cho phép phân quyền chi tiết theo từng nghiệp vụ và thao tác trên dữ liệu đối với mỗi nhân viên

  + Sản phẩm thể hiện được cả hai ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

  + DMS Accounting cho phép tự động kết xuất dữ liệu mua vào – bán ra vào phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai hoặc Excel

  Phần mềm kế toán DMS có thể thiết kế chỉnh sửa lại theo yêu cầu của doanh nghiệp.