Tiện ích báo cáo của phần mềm bán hàng trong kinh doanh

  tiện ích báo cáo của phần mềm bán hàng

  Chức năng quan trọng của phần mềm bán hàng DMS là hệ thống báo cáo từ tổng quan đến chi tiết một cách trực quan nhất, giúp người quản lý đưa ra những quyết định kịp thời và hiệu quả.

 • Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của cửa hàng

 • Dùng các báo cáo, xem chi tiết bán hàng mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm. DMS cho phép xem báo cáo chi tiết bán hàng tại một thời điểm bất kỳ, trong ngày giúp người quản lý cho cái nhìn tổng thể, có thể giám sát nhập mua xuất bán và can thiệp kịp thời vào quy trình của nhân viên bán hàng.

  Người quản lý có thể xem báo cáo ngay cả khi đang công tác xa, hoàn toàn có thể quản lý nhiều cửa hàng cùng lúc một cách chính xác nhất, nắm bắt tình hình, quản lý và điều chỉnh giá bán ngay lập tức mà không cần phải thông báo hay yêu cầu nhân viên bán hàng.

 • Quản lý kho, điều chỉnh vốn lưu động

 • Xem các báo cáo về tình hình hàng tồn kho, quản lý, thống kê hàng bán chậm để người quản lý nhanh chóng điều chỉnh việc nhập mua xuất bán, hay áp dụng một số chương trình khuyến mãi. Từ đó người quản lý có cái nhìn tổng thể trong việc điều chỉnh lượn hàng và tối ưu hoá vốn lưu động.

 • Báo cáo công nợ, quản lý khách hàng và nhà cung cấp

 • báo cáo chi tiết nợ phải thu

  Báo cáo chi tiết nợ phải thu của phần mềm quản lý bán hàng DMS

  Xem báo cáo chi tiết nợ phải thu, nợ phải trả nhanh chóng. Có thể thiết lập tự động nhắc nỡ nợ quá hạn, nợ vượt mức đối với khách hàng, từ đó lên được kế hoạch hợp lý cho cửa hàng hay một chi nhánh chỉ định.

  báo cáo chi tiết nợ phải trả

  Báo cáo chi tiết nợ phải trả của phần mềm bán hàng DMS

  Vì vậy việc áp dụng các báo cáo của phần mềm bán hàng vào công tác quản lý doanh nghiệp là cần thiết và thực sự hiệu quả cho doanh nghiệp.