tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán việt

Những tiêu chí đánh giá một phần mềm kế toán

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán, theo thống kê có hơn 50 doanh nghiệp trong nước sản xuất phần mềm kế.

Tuy nhiên sản phẩm đáp ứng hiệu qua chưa nhiều, chưa kể đến chế độ bảo hành quá kém của một số doanh nghiệp tuy khá nổi tiếng.

  Bên cạnh là những hạn chế của các sản phẩm phần mềm hiện nay:

  Dễ dàng sửa chữa lại sổ kế toán sau khi dã khoá sổ. Các đơn vị có thể tự ý điều chỉnh lại số liệu vào thời diểm cuối kỳ kế toán theo ý muốn chủ quan, gây sai lệch về dộ trung thực của các số liệu kế toán.

  phan mem ke toan được thiết kế sai với quy trình hạch toán bắt buộc, hoặc hạch toán tắt, bỏ sót một số nghiệp vụ theo chế độ quy định.

  Không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt các quy dịnh về tài chính, như tính và phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí, tập hợp chi phí không đúng đối tuợng theo quy định.

  Một số truờng hợp thực hiện công tác kế toán theo một chương trình không tuân thủ chế độ kế toán đã được đăng ký tại Bộ Tài chính, tuy nhiên họ vẫn có thể in ra các báo cáo tài chính theo những quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

  Không tương thích với các phần mềm khác, khi thay đổi dữ liệu phải được nhập lại từ đầu.

  Vì vậy để đưa sản phẩm phần mềm kế toán đến một thành công mới cần cân nhắc các vấn đề sau:

  Phần mềm kế toán phải được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định kế toán của Nhà nuớc.

  Ðảm bảo tính linh động phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của từng loại hình doanh nghiệp và đơn vị.

  Dễ sử dụng, thao tác dễ dàng đối với những đối tượng có nghiệp vụ thấp. Giao diện thân thiện dễ hiểu dễ khai thác các tính năng sản phẩm.

  Tính quản trị cao đáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính với kế toán quản trị, có thể tự động lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị vào thời diểm bất kỳ.

  Có thể kết nối mạng internet hoặc mạng nội bộ, máy chủ phải kiểm soát được toàn bộ hoạt động của các máy khác.

  Bảo tính mật thông tin nội bộ cung nhu bên ngoài.

  Ðảm bảo dịch vụ bảo trì, bảo hành trong suốt thời gian hoạt động.


  Hãy chọn một phần mềm quản lý hiệu quả, hợp lý với doanh nghiệp bạn !