lưu ý khi mua phần mềm kế toán

Mua phần mềm kế toán cần lưu ý những vấn đề gì?

Thị trường phần mềm rất đa dạng, để chọn một phần mềm kế toán thì rất dễ dàng.

Nhưng muốn sản phẩm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì cần thực hiện một số bước

  Bước thứ 1: Hãy liệt kê các nhu cầu đặc thù nếu của của mình ra giấy, tránh khi đến nhà cung cấp phần mềm không thể hiện hết.

  Bước thứ 2: Mua phan mem ke toan phải có hợp đồng rõ ràng, có chữ ký đại diện pháp luật của công ty phần mềm. Phải có ràng buộc pháp lý cho hỗ trợ sau này, vì không thể mua về và dùng mãi mãi, có thể gặp sự cố máy tính cần cài đặt lại, …

  Bước thứ 3: Phần mềm kế toán lập trình trên công nghệ nào, mới nhất hiện nay là công nghệ .Net, Quản trị dữ liệu bằng SQL Server có thể chạy online (Dùng trong trường hợp Sếp đi công tác vẫn có thể quan sát số liệu ở doanh nghiệp)

  Bước thứ 4: Thể hiện toàn bộ chi phí thức hiện, chi phí bản quyền, chi phí bảo trì, thời gian bảo hành, cập nhật thông tư mới nhất miễn phí, tính phí thì bao nhiêu. Triển khai hướng dẫn lại (trường hợp biến động nhân sự) thì phí bao nhiêu? Tránh chi phí ngoài hợp đồng.

  Bước thứ 5: Phần mềm có thể chi xuất dữ liệu từ file excel vào không, hoặc phải chỉnh sửa theo mẩu biểu như thế nào? Dữ liệu củ nhập lại sẻ rất vất vả.

  Bước thứ 6: Cấu hình yêu cầu của phần mềm, tránh những sản phẩm có cấu hình quá cao chạy ì ạch khi dữ liệu phát sinh lớn càng trở nên khó chiu.

  Bước thứ 7: nên dùng thử sản phẩm trong ít nhất 15 ngày để xem khã năng hữu dụng của sản phẩm, tính thân thiện, tốc độ xử lý, …


  Mua phần mềm kế toán thực chất là mua dịch vụ. Vấn đề hậu mãi chính là mấu chốt của sản phẩm !